Politica De Confidențialitate

CARTION GROUP SRL, persoană  juridică  română, cu sediul în Onești, Strada Tineretului numărul 20, județul Bacău, înregistrată  la Registrul Comerțului cu numărul J04/885/2015, Cod Unic de Înregistrare 34940338, în calitate de operator de date vă transmitem această notă de informare pentru a detalia modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Vă transmitem această notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-ului nostru web.

Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

Partenerilor noștri contractuali, vânzători, clienți;

Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesat la adresa: https://anticariat-virtual.ro/.

Ce informații colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi – informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web – Formularul de Contact de pe pagina Contact a site-ului sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza website-ul nostru sau când vă abonați la serviciile noastre, de exemplu: newsletter, prin completarea unui formular de înscriere sau în alt mod.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include:

numele;

adresa;

adresa de e-mail și numărul de telefon;

data nașterii, precum și alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea).

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al CARTION GROUP SRL, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul nostru, numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, colectăm automat următoarele date:

Date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate in numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa https://anticariat-virtual.ro/politica-utilizare-cookies/;

Date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri, numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru.

Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării:

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; daca trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru device-ul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți site-ul nostru, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea site-ului nostru; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra site-ul nostru în siguranță.

În unele cazuri vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail info@anticariat-virtual.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionam relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal in următoarele situații:

a) Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuarea plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, obligații legale care ne sunt impuse și de interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii.

Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la info@anticariat-virtual.ro.

b) Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a produselor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare, numărul de telefon, adresa. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care clienții/utilizatorii sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Datele cu caracter personal introduse pe site-ul www.anticariat-virtual.ro sunt întrebuințate pentru:

facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;

livrarea acestora;

efectuarea plății online.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează.

Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, SMS sau telefonic cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul Companiei doar un număr limitat de membri ai personalului cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, Contabilitate, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeana („UE”) și in Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE.

Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies https://anticariat-virtual.ro/politica-utilizare-cookies/.

Drepturile dumneavoastră:

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferam o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Intenționam să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minima de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor.

Securitatea datelor:

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terțelor părți cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizaționala și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesă părți ale site-ului nostru. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Site-ul nostru poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresă IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de notă de informare/politică privind confidențialitatea a companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

Confidențialitatea datelor minorilor:

CARTION GROUP SRL nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat CARTION GROUP SRL datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat CARTION GROUP SRL. În cazul în care CARTION GROUP SRL descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, CARTION GROUP SRL va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Contact:

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al CARTION GROUP SRL la adresa info@anticariat-virtual.ro sau puteți apela numere de telefon disponibile la această adresă URL: https://anticariat-virtual.ro/contact/.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială, etc.